Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Voit antaa palautetta tai ottaa meihin yhteyttä alla näkyvällä lomakkeelle tai sähköpostilla: info@kuljetuspalvelu.net

Aloita tästä

0$

Kiitos! Viestisi lähetettiin onnistuneesti.

Mitä asia koskee?

Ei-kiireellisissä asioissa voit lähettää meille sähköpostia. Vastaamme kahden arkipäivän kuluessa.

Ohjeet

Asiakaspalvelu

Muut

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*)

Seuraava

Yhteystiedot

Yhteenveto

Kuvaus Tiedot Määrä Hinta
Alennus :
Yhteensä :
  • "Palvelulla" tarkoitetaan ("Kuljetuspalvelu.net") ja ("Ajojärjestelyt.net") verkkosivustoja.
  • "Yhtiöllä" tarkoitetaan ("Diviant Finland") verkkopalvelua joka hallinnoi ("Kuljetuspalvelu.net") ja ("Ajojärjestelyt.net") Palveluja.
  • "Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa eli ("Yritys" tai ("Kuljetusliike").
  • "Asiakkaalla" tarkoitetaan toimeksiannon tilaajaa ("Yritys") tai ("Yksityinen henkilö").
  • "Käyttäjällä" tarkoitetaan ("Palveluntarjoajaa") että ("Asiakasta").
  • "Tarjouspyyntö" on Asiakkaan jättämä toimeksianto Palveluntarjoajalle.

1. YLEISTÄ

Palvelu toimii vain tiedon ja Tarjouspyynnön välittäjänä Asiakkaan Palveluntarjoajalla välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Mikäli et noudata tätä Sopimusta, Palvelun tarjoaja voi poistaa tai estää Käyttäjän toiminnan sivustolla.

Yhtiö ei vastaa Palveluun jätettyjen tarjouksien ja tarjouspyyntöjen sisällöstä ja niiden virheellisistä tiedoista. Kaikkiin tarjouksiin ja tarjouspyyntöihin liittyvät sopimukset ovat vain Asiakkaan Palveluntarjoajan välisiä sopimuksia. Palvelu ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista.

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan tulee antaa Palvelun käyttämistä varten tarvittavat pyytämät tiedot.Asiakas ja Palveluntarjoaja vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas ja& Palveluntarjoaja vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan tai Palveluntarjoajan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

2. PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Yhtiöllä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palvelu on avoinna kaikille yli 18-vuotiaille ja palvelussa voit jättää tarjouspyyntöjä ilman rekisteröitymistä.

Palvelu on sisältöineen suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Yhtiön tai sen sopimuskumppaneilla.

Asiakas ja Palveluntarjoaja saa tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Asiakas tai Palveluntarjoaja ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet).

Asiakas tai Palveluntarjoaja voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä tai yrityksenä, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaalla tai Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista Palvelua.

3. TIETOTURVA

Käyttäjien tietoja käsitellään rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

4. VASTUUN RAJOITUKSET

Palvelua käytettäessä Asiakas asioi Palveluntarjoajan yrityksen kanssa. Yhtiö ei ole vastuussa Tarjouspyynnöistä (esimerkiksi syntyneen sopimuksen oikeellisuudesta asiakkaan ja Palveluntarjoajan yrityksen välillä, toimituksesta, hinnasta, reklamaatioista tai muista vastaavista asioita). Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta tehtyyn sopimukseen tulee esittää Palveluntarjoajalle, jonka kanssa Asiakas on tehnyt sopimuksen. Yhtiö ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään reklamaatiota.

Yhtiö ei ole yhteisiä työntekijöitä tai edustajaa Palveluntarjoajan yrityksen kanssa.

Yhtiö ei takaa, että käyttämällä Palvelua Palveluntarjoaja saisi Tarjouspyyntöjä tai Tarjouspyyntö tultaisiin hyväksymään Asiakkaan toimesta.

Yhtiö ei ole vastuussa Palvelussa olevan aineiston tai tiedon oikeellisuudesta, sisällöstä, todenmukaisuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta.

Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Yhtiö ei takaa Palvelun saatavuutta.

Yhtiö ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelunkäytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa.

Yhtiö ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä.

5. KULUTTAJASUOJA- JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖ

Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riidat Palvelun käytöstä tai näihin käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus halutessaan saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).Lähetä

TIETOSUOJA | TURVALLISUUS

Henkilötietoja  on  käsiteltävä  ja  säilöttävä  tavalla,  jolla  varmistetaan  henkilötietojen  asianmukainen turvallisuus.

Lue lisää..

EVÄSTEET | COOKIET

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden avulla tietokoneeseen, televisioon, matkapuhelimeen tai muihin laitteisiin tallennetaan tietoja.

Lue lisää..

Sopimus- ja käyttöehdot

Tervetuloa tutustumaan Sopimus- ja käyttöehtoihin! Sopimus- ja käyttöehdot ovat tärkeitä ja vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi.

Lue lisää..
Diviant Oy Light

Finland

Toimimme asiakkaiden ehdoilla ja haluamme olla mukana luomassa sinunkin yrityksesi menestystarinaa. Yhteistyön sujuvuutta ja kehittämistarpeita arvioimme säännöllisissä palavereissa. Olemme aina valmiita reagoimaan muutoksiin.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tervetuloa seuraamaan uutisointia ja julkaisuja sosiaalisen median kanaviimme.
Jaamme kanssasi tietoa ajankohtaisuuksista ja saat tietää ensimmäisenä uusista päivityksistä ja työpaikoista.

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedIn:ssä
Seuraa meitä myös Youtubessa