Muokattu viimeksi: 1. tammikuuta. 2018

Sivun valmistumisprosentti

Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 • 1. Rekisterinpitäjä
 • 2. Rekisterin nimi
 • 3. Rekisterin käyttötarkoitus
 • 4. Rekisterin sisältämät tiedot
 • 5. Tietojen luovutus
 • 6. Rekisterin suojaus
 • 7. Oikeus tiedon korjaamiseen
 • 8. Rekisteriasioita hoitava henkilö
 • 9. Rekisterin muutokset
Rekisterinpitäjä

Diviant Finland
Sunilanpolku 10 a 6
00720 Helsinki
Sähköpostiosoite: silvonen@diviant.fi
Y-tunnus:

Rekisterin nimi
 • Diviant Finland Asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Palvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä Asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Palvelun toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Palvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Diviant Finland saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Palvelulla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona Palveluntarjoajille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa Asiakkaan tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Yrityksen lähettämä tarjouspyyntö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite
 • Tarjouspyynnön tiedot
 • Yhteydenottotapa
 • IP-osoite

Yhdistyksen lähettämä tarjouspyyntö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhdistyksen nimi
 • Rekisterinumero
 • Yhdistyksen osoite
 • Tarjouspyynnön tiedot
 • Yhteydenottotapa
 • IP-osoite

Yksityishenkilön lähettämä tarjouspyyntö

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tarjouspyynnön tiedot
 • Yhteydenottotapa
 • IP-osoite

Palveluntarjoajan liittymislomake

Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö antaa itsestään liittymislomakkeella tai kirjautumalla ajojärjestelyt -Palveluun Divint Finland:in verkkosivuilla.

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Kotisivut
 • Yrityksesi kuvaus
 • Toimiala
 • Toiminta-alue

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden avulla tietokoneeseen, televisioon, matkapuhelimeen tai muihin laitteisiin tallennetaan tietoja.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Palvelun valikoiduille yhteistyökumppaneille eli Palveluntarjoajille suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin.

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Diviant Finland ei vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sitoutuu rekisterinpitäjä vastaamaan siitä, että siirto toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja että rekisteröidyille voimassaolevalla lainsäädännöllä taattu tietosuojan taso ei vaarannu.

Rekisterin suojaus

Diviant Finland pyrkii asianmukaisin toimenpitein suojelemaan henkilötietojasi ottaen huomioon asianomaisten henkilötietojen luonteen. Tällaisia toimenpiteitä ovat tarpeen mukaan palomuurien käyttö, suojattujen palvelintilojen käyttö, salaus, asianmukaisten käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta ja muut teknisesti ja kaupallisesti kohtuulliset toimenpiteet, joiden avulla henkilötietosi voidaan suojata asianmukaisesti luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta.

Diviant Finland voi myös ottaa tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavanlaisia keinoja estääkseen henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ja varmistaakseen sen, että Palvelut toimivat asianmukaisesti.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakkaalla on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

7.1 Saada pääsy Palvelun käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu.

7.2 Vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa itse tietojaan, mikäli Palveluntarjoaja on rekisteröitynyt Palveluun.

7.3 Kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista ja saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen info@kuljetuspalvelu.net tai lomakkeen kautta.

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Diviant Finland. Yhteyshenkilö rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Mika Silvonen. Voit lähettää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: silvonen@diviant.fi

Rekisterin muutokset

Saatamme päivittää tätä käytäntöä ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme muutoksista sähköpostitse. Ellei laissa muuta määrätä, sinun katsotaan antaneen suostumuksesi käytännön muutoksiin, kun käytät palveluita tällaisen ilmoituksen jälkeen.

TIETOSUOJA | TURVALLISUUS

Henkilötietoja  on  käsiteltävä  ja  säilöttävä  tavalla,  jolla  varmistetaan  henkilötietojen  asianmukainen turvallisuus.

Lue lisää..

EVÄSTEET | COOKIET

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden avulla tietokoneeseen, televisioon, matkapuhelimeen tai muihin laitteisiin tallennetaan tietoja.

Lue lisää..

Sopimus- ja käyttöehdot

Tervetuloa tutustumaan Sopimus- ja käyttöehtoihin! Sopimus- ja käyttöehdot ovat tärkeitä ja vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi.

Lue lisää..
Diviant Oy Light

Finland

Toimimme asiakkaiden ehdoilla ja haluamme olla mukana luomassa sinunkin yrityksesi menestystarinaa. Yhteistyön sujuvuutta ja kehittämistarpeita arvioimme säännöllisissä palavereissa. Olemme aina valmiita reagoimaan muutoksiin.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Tervetuloa seuraamaan uutisointia ja julkaisuja sosiaalisen median kanaviimme.
Jaamme kanssasi tietoa ajankohtaisuuksista ja saat tietää ensimmäisenä uusista päivityksistä ja työpaikoista.

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedIn:ssä
Seuraa meitä myös Youtubessa